INBJUDAN TILL WEBBINARIUM 15 JUNI KL. 13.30

En nyckel till stärkt
patientsäkerhet?

Med en hög grad av samverkan mellan vård och måltidsverksamhet kan patientsäkerheten stärkas, vårdskadorna pressas tillbaka och vårdtiderna kortas – med stora vinster både samhällsekonomiskt och för den enskilde patienten.

Men de uppenbara fördelarna till trots – i dagens Vårdsverige är ett integrerat synsätt på vård och måltider långt ifrån självklart.

Hur kan framgångsrik samverkan mellan ledning, vård och måltid se ut i praktiken? Vilka är de organisatoriska och kulturella flaskhalsarna? Och vad behövs för att sätta förändringsprocessen i rörelse?

Den 15 juni bjuder Kost & Näring in till ett öppet webbinarium om sjukhusmåltidens roll och potential i vårdkedjan. På plats framför kamerorna finns representanter för vård/ledningsnivå respektive måltidsverksamhet i tre av landets regioner, redo att dela med sig av sina erfarenheter kring närmare måltidssamverkan.
_

Överst fr.v. Agnes Arvidsson och Niklas Tranemyr, Region Sörmland; Clas Lundgren, och Maria Ohlqvist, Region Värmland; Christine Jirving, Region Västmanland samt Patric Gill, moderator.

Detta kostnadsfria webbinarium riktar sig till personer verksamma inom sjukhus- och regionledningar, till region- och servicechefer, regionpolitiker, personal vid patientsäkerhetsenheter samt – inte minst – till medlemmar i Kost & Näring, Vårdförbundet och Dietisternas Riksförbund, DRF.
_

MEDVERKANDE

Agnes Arvidsson, leg. dietist vid Nyköpings lasarett, Region Sörmland
Niklas Tranemyr, enhetschef verksamhetsservice Måltider, Region Sörmland

Clas Lundgren, chefsöverläkare, patientsäkerhetsenheten, Region Värmland
Maria Ohlqvist, koststrateg, Region Värmland, och medlem i Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus

Christine Jirving, verksamhetschef, kostenheten, Region Västmanland, och medlem i Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus

Patric Gill, moderator, Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus
_

PRAKTISK INFORMATION

När: Tisdag den 15 juni kl. 13.30 – 14.30.

Hur: Webbinarium arrangerat av Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus, med möjlighet att ställa frågor direkt till de medverkande.

Var: Digitalt via Zoom. Anslutningslänk skickas ut separat måndag den 14 juni.

Deltagaravgift: Deltagande i det direktsända webbinariet är kostnadsfritt både för medlemmar och icke medlemmar i Kost & Näring. Inspelningen av webbinariet finns tillgängligt i efterhand på Kost & Närings medlemssidor.

Anmälan: Senast måndag den 14 juni kl 12.00. Använd Ja tack-knappen högst upp eller klicka här för att komma direkt till anmälningsformuläret på kostochnaring.se.

Frågor? Skriv till oss på anmalan@kostochnaring.se så hjälper vi till!

_

Varmt välkommen!
Kost & Näring
Fokusgrupp Sjukhus
_


_
Den här inbjudan skickas till medlemmar i Kost & Näring, till dig som anmält intresse om att ta emot inbjudningar och annan information från oss – samt till dig som tidigare deltagit i något av våra evenemang eller aktiviteter. Om du inte önskar fler utskick från Kost & Näring kan du när som helst meddela detta i ett kort mail till anmalan@kostochnaring.se, så avregistrerar vi dig från vår sändlista.