INBJUDAN

Digitalt årsmöte i lokal-
avdelning Stockholm

Den 23 mars bjuder Kost & Närings lokalavdelning Stockholm in till digitalt årsmöte. Som medlem i föreningen – och boende i Stockholmsområdet – är du välkommen att delta i mötet.

Lokalavdelningens årsmöte är öppet för alla som är medlemmar i Kost & Näring och via sitt medlemskap i föreningen dessutom är anslutna till lokalavdelning Stockholm.

Vill du delta i årsmötet men osäker på om du i dagsläget tillhör lokalavdelningen eller inte? Inga problem! Anmäl dig som vanligt till mötet via knapparna ovan. Inför mötet gör vi en kontroll mot medlemsregistret. Om du inte redan är ansluten till lokalavdelningen så återkommer vi till dig med en inträdesansökan att fylla i.
__

PRAKTISK INFORMATION

När: Tisdag den 23 mars kl. 19.00 – c:a 20.00.
Var: P.g.a. den rådande situationen genomförs årsmötet digitalt.
Anmälan: Senast tisdag den 16 mars via ”Ja tack”-knappen ovan.
_

Väl mött den 23:e!
Styrelsen i Kost & Närings lokalavdelning Stockholm