• Anmälan till lokalavdelning Stockholms digitala årsmöte, 7 oktober 2020

  • Integritetspolicy – information om hur Kost & Näring behandlar personuppgifter
     
MED ANLEDNING AV CORONAKRISEN

Digitalt årsmöte i lokal-
avdelning Stockholm

Den 7 oktober bjuder Kost & Närings lokalavdelning Stockholm in till digitalt årsmöte. Som medlem i föreningen – och boende i Stockholmsområdet – är du välkommen att delta i mötet.

Lokalavdelningens årsmöte är öppet för alla som är medlemmar i Kost & Näring och via sitt medlemskap i föreningen dessutom är anslutna till lokalavdelning Stockholm.

Vill du delta i årsmötet men osäker på om du i dagsläget tillhör lokalavdelningen eller inte? Inga problem! Anmäl dig som vanligt till mötet via knapparna ovan. Inför mötet gör vi en kontroll mot medlemsregistret. Om du inte tidigare varit ansluten till lokalavdelningen kommer du kunna ansöka om inträde.
__

PRAKTISK INFORMATION

När: Onsdag den 7 oktober kl. 18:30 – c:a 19:30.
Var: P.g.a. den rådande situationen genomförs årsmötet digitalt.
Anmälan: senast torsdag den 1 oktober via ”Ja tack”-knappen ovan.
OBS! Du som tidigare anmält dig till årsmötet på tidigare datum måste anmäla dig på nytt.
_

Väl mött den 7:e!
Styrelsen, lokalavdelning Stockholm